Zhejiang Provincial Department of Culture and Tourism
Region:
Type:
Time:

Accommodations

Longtan Bay
Tel: +86 570 8878 160
Address: Jiangshan City
Free or Discount
Quzhou
Fugai Mountain Rafting Scenic Area
Tel: +86 570 8878 160
Address: Jiangshan City
Discount
Quzhou
Yunshangxuan Little Cabin B&B
Tel: +86 570 8878 160
Address: Yunshangxuan Little Cabin B&B, Huangtang Village, Changshan County
Coupons
Quzhou
Jiuhua Chapu Rafting
Tel: +86 570 8878 160
Address: Chapu Village, Jiuhua Village, Kecheng District
Discounts
Quzhou
Dayin Mountain Jungle Adventure Land
Tel: +86 570 8878 160
Address: Kecheng District, Quzhou City
Free
Quzhou
Qilixiang River Rafting
Tel: +86 570 8878 160
Address: Qili Village, Kecheng District
100 RMB
Quzhou
Jiulong Lake
Tel: +86 570 3118 161
Address: Huangtankou Village, Qujiang District, Quzhou City, Zhejiang Province
50 RMB
Quzhou
Attractions in Zhoushan
Tel: +86 580 2280 731
Address: inside Zhoushan City
Free
Zhoushan
Attractions in Ningbo
Tel: +86 574 8730 3356
Address: inside Ningbo City
Special Offers
Ningbo